Verklaar het "reddingsrisico" in het zonne-PV-systeem

- Aug 28, 2018-

Volgens de gegevens, van januari tot mei 2018, was de Chinese nieuwe geïnstalleerde capaciteit van het PV-net ongeveer 13 ~ 14 GW, waarvan de geïnstalleerde capaciteit van de PV meer dan 10 GW bedroeg, een stijging van 150% ten opzichte van het vorige jaar. China is al lang de grootste fotovoltaïsche kracht ter wereld.

Onder een dergelijke grote geïnstalleerde capaciteit van fotovoltaïsche systemen zijn de afgelopen jaren problemen gerezen met betrekking tot productkwaliteit, installatievoorschriften voor PV-installaties voor zonnepanelen, en na gebruik en onderhoud. Onder hen is het DC hoogspanningsprobleem in fotovoltaïsche systemen in toenemende mate gewaardeerd door de gehele industrie.

Wat is het risico van redding?

"Verspreidingsrisico", zoals de naam al aangeeft, is het risico dat bestaat in het reddingsproces. Hoe kan er een risico op redding zijn in de PV-installatie?

In het fotovoltaïsche systeem worden de zonnemodules in serie in een array gerangschikt en wordt de volledige reeks lijnspanningen geaccumuleerd, die over het algemeen een hoge spanning van 600V tot 1000V bereiken. Wanneer het systeem vele jaren draait, wordt de draad gemakkelijk blootgelegd nadat de isolatie van de draad is gecorrodeerd en het is heel gemakkelijk om een DC-boog te genereren, die de lucht binnendringt en brand veroorzaakt. Wanneer een brand veroorzaakt door een elektrische boog of een brand veroorzaakt door andere oorzaken optreedt, heeft de DC-zijde een spanning zolang er licht is. Vooral wanneer de DC-zijde een hoge spanning van 600V ~ 1000V of meer bereikt, is het gevaar vanzelfsprekend. Brandbestrijding is zeer gevaarlijk, brandweerlieden kunnen niet worden gered, anders bestaat het risico van een elektrische schok.

Samenvattend is er een "reddingsrisico" in het PV-systeem.

Buitenlandse veiligheidsvoorschriften voor "reddingsrisico"

Vanwege de aandacht voor fotovoltaïsche veiligheid hebben brandweerdiensten van overheden, verzekeringsmaatschappijen en elektriciteitsnetbedrijven over de hele wereld achtereenvolgens overeenkomstige beleidsmaatregelen voor brandveiligheid in fotovoltaïsche systemen uitgegeven.

Buitenlandse landen hebben relatief veel begrip van de fotovoltaïsche brandveiligheid. Er zijn "National Fire Control Regulations", waarbij brandweerlieden een minimale veiligheidsafstand moeten handhaven wanneer zij branden met PV-systemen redden. Brandweermensen mogen geen reddingswerk uitvoeren op een veilige afstand.

De National Electrical Code, NEC, introduceerde de NEC2014 690.12 "Component-level Self-Shutdown Solution" -norm in 2014 en herzag deze in 2017 om "uitschakeling op componentniveau" in fotovoltaïsche systemen te vereisen. De nieuwe NEC 2017-690.12 (B) (2) -vereisten zijn van kracht per 1 januari 2019. Duitsland, Australië, Italië en andere landen hebben ook overeenkomstige voorschriften ingevoerd, die duidelijk de toevoeging vereisen van DC-scheidingsinrichtingen tussen inverters en zonne-energie paneelmontagebeugelcomponenten in fotovoltaïsche systemen.

"Component level shutdown" -oplossing

De essentie van het oplossen van het "risico van redding" is om de aanwezigheid van DC-hoogspanning op het dak te elimineren. De "component-level shutdown" -oplossing, de installatie van uitschakelapparaten op componentniveau in fotovoltaïsche systemen, wordt als de beste keuze beschouwd.

Component-level shutdown-apparaten bevatten momenteel: power optimizers en intelligente besturingsonderbrekingen. Een fotovoltaïsch systeem met een power optimizer en een shunt is uitgerust met een shutdown-functie op componentniveau die de verbindingen tussen elk onderdeel van een zonnepaneelconstructie in het geval van een systeembrand afsluit en de DC-hoogspanning die in de array aanwezig is, elimineert. Brandweermensen kunnen reddingswerk uitvoeren zonder de persoonlijke veiligheid van brandweerlieden te bedreigen en het risico van redding van fotovoltaïsche systemen op te lossen.