Aan welke problemen moet aandacht worden besteed nadat de fotovoltaïsche energiecentrale in brand is gestoken?

- Sep 20, 2018-

1. Gebruik chemisch, droog poeder, blusmiddel (droog poederbrandblusmiddel ammoniumfosfaat, droog poederblusser van ammoniumfosfaat) om de apparatuur voor fotovoltaïsche stroomopwekking te blussen zonder gebruik te maken van schuimblusmiddel of water.

2. Bij gebruik van een chemisch droog poederbrandblusser, mag de minimale afstand tussen het lichaam, het mondstuk en het geladen lichaam met een spanning van 10kV of minder niet minder zijn dan 0,4m, en mag de spanning van 35kV of meer niet minder zijn dan 0,6m.

Wanneer de hoogspanningsapparatuur of -lijn van de fotovoltaïsche energiecentrale is geaard, mag het personeel voor binnenshuis het blussen niet binnen 4 m van het foutpunt binnenkomen; het personeel voor bluswerkzaamheden buiten mag zich niet op minder dan 8m afstand van het defecte punt bevinden. Bij het betreden van het bovengenoemde bereik, is het noodzakelijk om geïsoleerde schoenen te dragen (bestand tegen een spanningsniveau van meer dan 10KV). Bij het aanraken van de behuizing en het frame van de apparatuur moeten isolerende handschoenen worden gedragen.

3. Als brandweerlieden worden verzocht om de redding te ondersteunen, moeten de brandweerlieden eraan worden herinnerd dat de fotovoltaïsche apparatuur op het dak nog steeds wordt gevoed en dat de stroomtoevoer aan de DC-zijde niet tijdelijk kan worden onderbroken.